Erebia epiphron - Mountain Ringlet
Erebia epiphron - Mountain Ringlet