Gonepteryx rhamni - Brimstone
Gonepteryx rhamni - Brimstone