Tomares ballus - Provence Hairstreak
Tomares ballus - Provence Hairstreak

Tomares ballus - Provence Hairstreak
Tomares ballus - Provence Hairstreak

Tomares ballus - Provence Hairstreak
Tomares ballus - Provence Hairstreak

Tomares ballus - Provence Hairstreak
Tomares ballus - Provence Hairstreak